If Nikola Tesla had a big moustache

If Nikola Tesla had a big moustache

2014
Oil on canvas
30 x 24 cm

Available to purchase